Kategoriler
Anı Gezi

Rahman-Âşıklar

Bulgaristan topraklarına Dereköy sınır kapısından geçerek giriyoruz.

Havayoluyla başka bir ülkeye gitmekle, karadan gitmek arasında çok fark var. Hava limanlarından geçiş soyut bir eylem gibi. Göklere açılan bir kapıdan geçiyorsunuz, ârafta geçirilen bir süre ve yabancı bir dünyaya açılan bir başka kapı!

Hudut kapıları bildiğiniz somut kapılar! Bilmediğiniz ülkenin giriş kapısı hemen karşınızda; görüyorsunuz. Arabanızdan iniyorsunuz, yürüyorsunuz, tekrar biniyorsunuz; üniformalar, edalar,  tavırlar, alfabe ve dildeki farklılaşmayı ışınlanma duygusu yaşamadan somut olarak hissediyorsunuz.

*     *     *

Yol boyunca aile büyüklerinin “memleketten” Türkiye’ye muhacir olarak gelişleriyle ilgili anlattıklarını anımsıyorum.

Hacı Ninem’e memleketi niye terk ettiğimizi sorduğumda yanıtı şu olmuştu: “Makedonlar köyümüze yerleşmeye başlayınca, deden artık buralarda durulmaz dedi ve Türkiye’ye hicret etmeye karar verdik”.

Henüz üç yaşındaki annem, teyzem ve dayılarımdan oluşan ailesiyle; evini, verimli arazilerini, “Feleklerin Ormanı” diye  anılan hayli geniş koruluğunu geride bırakarak, bir at arabasına yüklediği eşyalarıyla o günlerin koşullarında dört-beş günde gidilebilen Köstence Limanına doğru yola çıkmış dedem. Hacı Ninem yaşlı gözlerle dönüp dönüp ardına bakmış. Dedem bir kez olsun kafasını çeviripte bakmamış geride bıraktığı yerine yurduna.

Hacı Ninemin sözünü ettiği Makedonlar aslında Makedonya’dan gelen Hıristiyan Ulahlar imiş. Türk köylerini Romenleştirme politikasının bir parçası olarak 30’lu yıllarda Romanya Hükümeti tarafından sistemli bir şekilde Tuna Nehrinin güneyine yerleştirilmiş Romence konuşan bu topluluk. Memleket geniş; amaç Ulahlara yer bulmaktan ibaret olsaydı belki durum idare edilebilirdi. Ancak, Romen hükümetinin derdi Türkleri yerinden yurdundan etmek olduğu için, yeni gelenler bir süre sonra müslüman ahaliyi taciz etmeye başlamışlar. Özellikle Türk ailelerin evlerini yeni gelenlerle paylaşmaya zorlanması baskıyı tahammül edilmez hâle getirmiş. Yok pahasına evlerini, arazilerini ellerinden çıkaran Türkler, arabalarına yükleyebildikleri kadar eşyalarıyla önce küçük gruplar halinde sonra bir sel gibi Köstence’ye doğru akmaya başlamışlar.

Dönemin Bükreş elçisi Hamdullah Suphi’nin uyarılarını dikkate alan Türkiye hükümeti göçü belli bir düzene kavuşturmak ve Türklerin hak ve menfaatlerini korumak için geç de olsa bazı önlemleri yürürlüğe koyabilmiş. Köstence limanından İstanbul’a kalkan gemilere binebilen Türkler son derece zorlu şartlarda yapılan bir yolculuktan sonra anavatana ulaşmışlar. “Vakar” sözcüğünü daha hiç duymaz bilmez iken onun anlamını duruşunda gördüğüm rahmetli dedem bu sıkıntılı yolculuğu şu sözlerle özetlemişti: “Türkiye, bizi kurtardı evlâdım!”

Bu yolculukla ilgili olarak dayımdan biraz daha fazlasını dinledim. Dedem ve ailesinin diğer bireyleri yolculuk boyunca memleketlerinde giydikleri geleneksel kıyafetleriyle seyahat etmişler doğal olarak. Fes, cepken, şalvar, bel kuşağı türünden giysiler olmalı üzerlerinde. Ancak, gemi limana yanaşırken dedemin uyarısı üzerine giysilerini çıkarmışlar ve o günlerde yeni kabul edilmiş olan kılık kıyafet kanununa uygun olanlarla değiştirmişler üzerindekileri. Dayım, “deden tedbirli adamdı, olan bitenden haberi varmış demek ki” diye yorumlamıştı bu durumu.

*     *     *

Şumnu’dan yola çıkıyoruz. Doğayla uyumlu, kaplaması düzgün, çizgileri standartlara uygun çift yönlü mütevazı bir karayolunda seyrediyoruz. Otoyollar gibi insanı çevreden koparıp almıyor bu tür yollar. Sakin bir şekilde manzaranın tadını çıkara çıkara Silistre istikametinde ilerliyoruz.

Bulgaristan, manzaralı bir ülke gerçekten. Nisan ayında olmamız, gökyüzünün pürüzsüz, parlak maviliği, dağların hoş kıvrımları, uçsuz bucaksız yemyeşil tarlaların bir bütünlük içerisinde gözümüzün önünde uzayıp gitmesi kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyor. Ruhumuza âdeta bir gençlik aşısı yapılıyor.

Van Gogh düşüyor aklıma. Sebebi, yeşillikler ortasındaki parlak sarı kolza tarlaları. Sanki Vincent’in fırçası değmiş her yere! Bilirsiniz Van Gogh’un tablolarında parlak sarının ayrıcalıklı bir yeri vardır. Gördüğümüz manzara zaten bir  çılgın olan Van Gogh’un aklını iyice başından alacak bir güzelliğe sahip.

Navigasyon aleti bir azizlik yapıyor ve bizi ana yoldan alarak ıssız köy yollarına yönlendiriyor. Şikâyetçi değiliz. Böylece daha fazla köy görmemiz mümkün oluyor. Oyuncak füzeleri andıran minarelerden, geçtiğimiz köylerde halen Türklerin yaşamaya devam ettiklerini anlıyoruz. Elimin altında Bulgarca köy isimlerinin özgün Türkçe adlarını gösteren bir liste olmamasına hayıflanıyorum. Muhtemelen farkında olmadan hısım akrabaya ait pek çok köyden geçip gidiyoruz.

B37A5754-7642-4B73-A4E5-8DCDDEA0E8D2Sonunda annemin doğduğu ama hiç göremediği sevgili köyümüze ulaşıyoruz.

Rahman-Âşıklar.

Ne güzel bir isim!

Ve Okorş!

Bulgarların köyümüze taktıkları isim. İnsanda bunaltı hissinden başka bir şey uyandırmayan, öğürtüyü çağrıştıran anlamsız isim!

Geldik işte!

Dedelerimin topraklarındayım. Benden kaçırılmaya çalışılan dedelerimin topraklarında.

Engelleyemediğim bir gururla söylediğim, “Deliormanlıyım” dediğim topraklarda.

Dobruca yöresinin güney sınırlarındayım. Tuna Nehri az ötemde.

Silistre Sancağının Akkadınlar kazasına bağlı Rahman-Âşıklar köyündeyim.

*     *     *

Bir teoriye göre, genler yalnızca fiziksel ve biyolojik özellikleri değil ataların hatıralarını da aktarırmış gelecek kuşaklara. Dedelerimin geldiği toprakları ilk kez gördüğümde hissettiklerimin bu teoriyle bir ilgisi olabilir mi?

Boğazımdaki düğümlenmenin, gözlerimdeki nemin, tanıdık-bildik bir yere geldim duygusunun, seyahat neşesiyle açıklanamayacak coşkulu sevincin, derin hüznün genlerimde kodlanmış eski hatıralarla bir ilgisi olabilir mi?

Öyleyse, kusuruma bakmamalısınız! Benim ki genetik bir durum yani!

*     *     *

ramasiklar
1904 Yılında Avusturyalılar tarafından yapılmış bir haritada Rahman-Aşıklar Köyü ve civarındaki diğer Türk köyleri özgün isimleriyle.

Gelmesine geldikte, şimdi ne yapacağız? Köyle ilişkimiz kesileli yıllar olmuş. Rahmete kavuşmuş yaşlıların isimleri dışında bir tek isim yok hafızamda. Büyüklerin sağlığında az-çok geliş gidişler olurdu memleketle Türkiye arasında. Mektuplar, hediyeler gönderilirdi karşılıklı. Memleketten gelen mektupları dedeme okumak benim görevimdi. Henüz ilkokul öğrencisiydim. Kiril alfabesine alışık akrabalarımızın karışık bir yazıyla yazdıkları mektupları okurken soğuk terler dökerdim. Göz ucuyla dedemi süzerdim. O sakin bir şekilde tamamlardı sökemediğim sözcükleri. Sonra sıra cevap yazmaya gelirdi. Ben işin zor kısmını bitirmiş olmanın hafifliğiyle kâğıda geçirirdim dedemin dikte ettirdiklerini. Zaten tekrarlana tekrarlana bir kalıp haline gelmiş cümleleri dedem sözünü bitirmeden kâğıda geçirmiş olurdum. Büyüklerimizin vefatından sonra memleketle irtibat kesildi maalesef. O yüzden köyde yaşayan bir akrabamız olup olmadığı konusunda hiçbir fikrim yoktu.

Köyün tam ortasından geçen yol köyü ikiye ayırıyor. Köy diyorum ama Rahman-Âşıklar nerdeyse bir kasaba büyüklüğünde. Üç-dört mahallesi olan bir yer. Önce bir uçtan öbür uca gidiyoruz. Tek tük insan görüyoruz ana yolda. Bulgarlarla muhatap olmak istemediğimiz için gördüğümüz insanlarla konuşmakta çekingen davranıyoruz. Sonra, ara sokaklardan birine dalıyoruz. Orta yaşlı karı-koca bir çift evlerinin önünde birşeyler yapıyorlar. Arabanın camından selamlıyoruz onları. “Size yardım etse etse Karani Amca eder” diyor adam. Köyün en yaşlılarındanmış Karani Amca. Kağıt kalem istiyor benden. Dedeme okuduğum mektuplardakine benzer bir kaligrafiyle, lâtin harfleriyle “Karani” yazıyor uzattığım kâğıda. Sonra onun evini tarif etmeye çalışıyor. Karısı usulca “sen götürsene” diyor. Adam da usulca “bulurlar onlar” diyor.

Ama bulamıyoruz. Bir iki tur attıktan sonra vazgeçiyoruz. Tam köyden ayrılmak üzereyken bize tarif veren adam arabasıyla karşımıza çıkıyor. “Beni izleyin, ben sizi götüreceğim” diyor. Herhalde adamcağızın içine sinmedi uzaklardan gelmiş hemşehrisine bir yabancıya tarif eder gibi adres tarif etmek diye düşünüyoruz. Belki de karısının zoruyla bizi aramaya çıktı. Ardına düşüyoruz. Karani Amcanın evine varıyoruz. Eskişehirli muhacirlerin Türkiye’ye geldiklerinde yaptıkları ilk evlere benzeyen toprak bir ev. Karani Amca bizi karşılıyor. 80’lerinde bir ihtiyar adam. Ben dedemin memleketteki lâkabını geveliyorum ağzımda. “Felek Ahmet’in torunu” gibi birşeyler söylüyorum. Sonra Hacı Ninemin kardeşinin adını hatırlıyorum, “Çekirdek Ali” diyorum. Karani Amca’nın gözleri nemleniyor, heyecanla “Ben Çekirdek Ali’nin torunuyum” diyor. Sarılıyoruz birbirimize. Bizi içeri davet ediyor.

Evin içi dışından daha tanıdık. Duvar kenarlarında hem oturmak hem de yatmak için kullanılan iki “divan”. Sağda solda dedemlerin evinden bildiğim eşyalar. “Size kahve yapayım” diyor. Dedemin çok sevdiği kulpsuz okkalı fincanlarla sunuyor bize kendi yaptığı kahveyi. Duvarda kara kalemle çizilmiş rahmetli eşinin portresi. Annemin teyzesinin ve eniştesinin Eskişehir’i ziyaret ettikleri bir yaz mevsiminde çekilmiş fotoğraflar bir çerçeve içinde bir araya getirilmiş. Eskişehir’deki ortak akrabalarımızın resimleri bir başka çerçevede.

CE0963C0-6C61-42AD-B87F-3942F0214345Karani Amcaya “dayı” diye hitap ediyorum, çünkü anne tarafımızdan olan kuzenlerimize eğer yaşları büyükse böyle dememiz öğretilmişti bize. Karani Dayı yalnız. Arayanı, soranı pek kalmamış. Kızları “Bulgar” bayramında şöyle bir uğruyorlarmış. Torunlar o kadar da uğramıyorlarmış. Gülerek, bir köşedeki tavlayı gösteriyor bize. “Kendimle tavla oynuyorum!” diyor. Bir insanın yalnızlığını  başka söze gerek bırakmayacak şekilde ifade eden bu cümle yüreğimize işliyor. Derin bir keder duygusu kaplıyor içimizi.

Annemin dayısını, yani kendi dedesini soruyorum. Çekirdek Ali’yi. Ailenin bildiğimiz en renkli şahsiyeti büyük dayımız. Hafiften küçümseyici bir anlam içeren “Çekirdek” lâkabının sebebini açıklıyor önce. “Bizim lâkabımız aslında mollalar’dır” diyor. Çekirdek Ali de Hacı Ninem sülalesinde medrese eğitimi almış pek çok hocadan biri. Çekirdek Ali’nin halk arasında Tombul Camii olarak bilinen Şumnu’nun meşhur Şerif Halil Paşa Camii’nde imamlık yaptığını söylüyor. Bunu öğrenmekten bir sevinç duyuyorum. Rumeli şivesiyle Çekirdek Ali’nin kendisini ayaküstü sınava tâbi tutan Şumnu Müftüsüne “nasıl kıç attırdığını” anlatıyor. Gülüşüyoruz.

Zaman çabuk geçiyor. Müsaade istiyoruz. Gözleri yaşla doluyor. Kabarmış yüreklerle birbirimize kuvvetlice sarılıyoruz. Arabamızla geldiğimiz sokaktan geri geri çıkarken, biz gözden kayboluncaya kadar el sallıyor. Hafif yana eğilmiş ihtiyar gövdesinin giderek belirsizleşen silüeti hafızama kazınıyor. Karani Dayı’nın yalnızlığına çare olamamanın yol açtığı huzursuzluk duygusuna bir teselli gibi, bir dua gibi “gene görüşürüz inşallah” diye mırıldanıyorum

 

Geliştirici: Recai Dönmez

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyesiyim. Eskişehir'de yaşıyorum. Burada başta "Eskişehir" olmak üzere, genel olarak şehir, sanat, kültür, üniversite, gezi izlenimleri ve "ne olacak bu memleketin hali?" konularında yazılarıma rastlayabilirsiniz.

34 replies on “Rahman-Âşıklar”

Yazılarınızı zevkle okuyorum. Burada belirttiğiniz duygularınız, köklerinize bağlılığınız, oralara gidip görmek istemeniz bizim toplumumuzda var olan duygu ve düşüncelerdi. Bu duygular bizim yaşıtlarımızda hala var, ama gençlerimiz bizlerin bu bağlılıklarına anlam bile veremiyorlar ne yazık ki.

Liked by 1 kişi

Bir göçmen çocuğu olarak (babam ve ailesi Bulgaristan’da doğmuşlar) çok duygulanarak okudum hocam.. Benim hayalimde bir gün babamın dünyaya geldiği toprakları gidip görmek.. nefesini içime çekmek.. Elinize sağlık

Liked by 1 kişi

Recai hocam ne güzel anlatmışsınız. Annem tarafı da Plovdiv’den gelme. Kısmet olursa bu yaz bizim de planlarımız arasında Plovdiv köylerinden geçerek Slovenyaya’ya kadar gitmek var. Değindiğiniz gibi genlerimizde var…
Saygılar

Liked by 1 kişi

Merhaba edirne uzunköprü de yaşıyorum.bizimkilerden oraları anlatacak kimse kalmadı. Fakat geldiğimiz yerleri çok merak ediyorum.

Beğen

Merhaba lar bizimkilerde rahman aşıklar göçmeni babamın söylemesine göre lakapları felek salih lermiş sizinkilerde felek ahmet miş acaba bir akrabalık olabilirmi bizimkiler 1938 göçmeci kafama takıldı bizimkiler istanbul büyükçekmece ye yerleşmiş birde eskişehirde akrabalar var diye söylemişlerdi bana ama balantıları kopmuş bizde yaşlı kalmadı birşeyler sora bilecek

Beğen

Merhaba bizim de aralara Felek derlermiş . Tabiyet te soyadı felek yazıyor .Ro arşivlerinden elime geçen felek soyadlı çok kişi var.

Beğen

Merhabalar. Benim babaannemde Bedriye rahman asiklardan 1938 gocmenlerinden. Babasi akif. Anne saliha .Babaannem ve annesi babasi 3 kardesi kostence gemi ile gelmisler canakkaleye yerlesmisler. Daha obcesi hakkinda bilgimiz yok. Rahman asikkarda lakaplarini bilmiyoruz.

Liked by 1 kişi

Hocam benim rahmetli Dedem de 1938 de Rahman Aşıklar dan gelip Ç.Kale ‘ye yerleşmişler. Yalnız dedemin dedesi Aziz Saygın çok daha önce dedemin babası Recep dedemizi evlatlık verip eskişehir çiftelere yerleşmiş. Orada değirmen işletip genişte bir arazi sahibi olmuş. Dedemin babası da erken ölünce bizde o dönem koşullarında fazla arayıp sormayınca mirastan da pay alamamışız. Rica etsem bu konuda bize yardımcı olabilirmisiniz. Bilmiyorum ama akraba bile olabiliriz.Bizim şuan ki soyadımız tüzer bana da rahmetli büyük dedemin adını koymuşlar .

Beğen

Recai hocam, benim dedem ve anneannem de 1938 yılında evli olarak göç etmişler.Tekirdağ-Muratlı ilçesi Yeşilsırt köyüne iskan edilmişler.Köyümüzün 1/3 ü RahmanAşıkları köyünden gelmişler. Dedemlerin sülalesi Hatipoğulları anneannemlerin ki Kurt sülalesi…RahmanAşıkları köyünden gelenlerin çoğu Muratlı ilçesinin Ballıhoca, Balabanlı , Aşağı Sevindikli ,Yukarı Sevindikli köyü ile bir kısmı Çanakkale Bozköy ve Kumkale köylerine yerleştirilmiş…Bir RahmanAşıklar’lı torunu olarak sizi tanıdığıma çok memnun oldum…Çalışmalarınızda başarılar dilerim…

Liked by 1 kişi

Merhaba Recai bey;
Çok güzel bir yazı kaleme almışsınız.
Benimde dedemler 1937’de aynen anlattığınız koşullarda Rahmanaşıklar köyünden Çanakkale-Kumkale köyüne gelmişler.Çanakkale boğazının Ege denizinden girişinde Anadolu yakasında, Truva Antik kentine 2 km uzaklıkta güzel bir köydür.Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın.

Liked by 1 kişi

Yazınızı anneme okudum kendisi 1953 Çanakkale kumkale dogumlu annem ve baba tarafim Bulgaristan’dan göçmeni (Ramaşlar ) dedi annem 🙂 hemen biliyor koyleri annem koprallardan adem hocanin torunu

Liked by 1 kişi

Merhaba ben bir o köylüsü olarak bir sayfa özel grup oluşturdum Facebook ta Окорш-Okorsh-Rahman Aşıklar isterseniz üye olur ve yakınlarınız var sa bulabilirsiniz .Saygılar

Liked by 1 kişi

Merhaba Recai hocam benim dedemlerde 1938 yilinda rahmanasiklar köyünden goc etmişler, Muratlinin yukarisevindikli köyüne yerleşmişler. Hepsi rahmet oldu, annem Turkiye’ de doğmuş. Hep anlatirlardi oralari, sizin yazdiklarinizi okuyunca gitmiş kadar oldum, cok duygulandım. Gidak Isa Gidak Musa derlermiş büyük dedelerimize…

Liked by 1 kişi

Refiye hanım, ben Muratlı Yeşilsırt köyünden Mustafa Saban…Benim dedem ve anneannemde 1938 de Rahman Aşıkları köyünden gelmişler. Musa Gıdak bizim köyde bitişik komşumuzdu.

Beğen

Hocam rahmetli babam anne karnında 1938 yılında Türkiye ye gelmişler ve Silivri ye yerleştirilmişler.Rahman Aşıklar da “Tonta Hafızlar “derlermiş bizimkilere..Burada da Tonta soyadını almışlar.Yazınız çok güzel,duygulanarak okudum.

Liked by 1 kişi

Merhaba atalarimin geldiği yeri merak ederek girdiğim sitede dedemin bana cok kucukken anlattığı o topraklar gozumun önüne geldi dedem de 1938 göçmeni babasının adı güreşçi çilli haşım annesi de hoca topal Fatma
Olarak anlatmıştı yazıda okuduğum kulupsuz kahve fincanı tüylerimi diken diken etti dedemde aynisi vardi macır İbrahim şenerin torunlari

Beğen

Merhabalar benimde dedemle babaannem rahman asiklardan goc edip istanbul catalca gokceali koyune yerlesmisler fakan suanda ben kovaliyorum cifte vatandaslik ala bilirmiyim diye osmanli devlet arsivlerinden dedemlerin geldigi tabiyat beyannamesini buldum 4 nufus olarak gelmisler fakat orada akrabalarimiz varmi ogrenmek istiyorum bula bilirmiyim acaba bu guzel yaziyi paylastihiniz isin cok tesekkurler cok duygulandim insallah ALLAH bizede nasip ederde bizde gunun birinde gider goruruz 1938 gocmenlerinden

Beğen

Merhabalar Recai Hocam;
Benim Dedem, Anneannem ve Annem (1 yaşında -1937 Doğumlu) 1938 Yılında Atatürk’ün istediği ile Mubadele muhacırlarından dır. Annem de anlatırdı.
Sizin yazınızda bana maziyi hatırlattı Çok teşekkürler.

Beğen

Anneannemin anne ve babası Rahmanaşıklar köyünden Tekirdağ- Muratlı Yukarısevindikli köyüne yerleşmişler. Soyisimleri Köseler ve Aklar. Sayenizde büyüklerimizin köyü hakkında bir fikrimiz oldu. Teşekkürler.

Beğen

Yasin S. Ben Bünyamin Arslan Benim Dedem ve Anneannem de Romanya’dan Vapurla gelmişler Annem 1 Yaşındaymış geldiklerinde. Dedemler önce İstanbula gelmişler buraya iskan olmuşlar. Ama arkadaşları ve tanıdıkları Tekirdağ Aşağısevindikliye iskan olmuşlar. Dedemlerde Hükümet görevlilerine söylemişler ve buradaki verilen toprakları bırakmış ve Aşağısevindikli den takas etmişler ve buraya yerleşmişler.
İşin ilginç yanı Dedemin de Soyadı Köseler. Ama bizim yaşlılardan kimse kalmadı. Annemde 2019 geçen sene vefat etti. Allahrahmet eylesin.

Beğen

Hepinize merhaba.Öncelikle Recai hocamıza bu güzel çalışma için çok teşekkürler. Benim de anneannem ve ailesi Rahman Aşıklar Selchi Bugeac (Selçe Bucak) köyünden 1938 yılında Çanakkale’nin Yeniköy Köyüne gelmişler. Anneannemin annesinin adı Zekiye babasının adı Ali. Orada sülaleyi Deli Saliler (Salihler) olarak bilirlermiş. Ali dedemin baba adı da Sali imiş. Sanırım şu an Selçe Bucak diye bir köy kalmamış.Belki akrabalarımız vardır. Herkese selamlar.

Beğen

Merhaba,
Benim babaannem ve ailesi de Selçe Bucak’tan Yeniköy’e gelmişler. Ama daha sonra Mahmudiyeye taşınmışlar.
Benim ihtiyacım olan birkaç bilgi var da acaba sizinle görüşebilir miyiz?

Beğen

merhaba,
benim annanem ve dedemde deliormanlı rahman aşıklardan
Atatrük ün çağrısı ile köstence limanından gemi ile sarayburnuna gelenlerden .Annanem 12 yaşında imiş geldiğinde. dedemler istanbulda ikamet etmiş , annanem tarafı büyükçekmece türkoba köyüne yerleşmiş
bende çok merak ediyorum oralarda akrabalar, yerler varmıdır. Türkiye de büyüklerin hepsi vefat etti .
anneannemin annesinin adı Vahide bekmen – Dedemin annesinin adı Zehra Düzmen
lakablarını bilmiyorum. Başka nasıl araştırma yapabilirim , yardımcı olabilirseniz çok çok memnun olurum.

Beğen

Merhaba hocam dedem İbrahim şener 1938 rahman aşıklar köyünden gelme babasının adı güreşçi çilli haşim annesi hoca topal Fatma imiş sizin anlattığınız gibi dedemde anlatırdı yazınızda kulpsuz kahve fincanı okuyunca tüylerim diken diken oldu bizde çatalcada ikamet ediyoruz saygılar

Beğen

Merhaba tüm Macır’lara ,
Benim dedem de R. Aşıklardan çıkıp,Köstence limanından gelip Çorlu Y. sevindikliye yerleştirilenlerden. Devlet arşivlerinden Tabiyet Beyannamesini araştırırken pek çok ailenin resimlerini görmek beni de duygulandırdı, o günleri anlamaya , yaşadıklarını hissetmeye çalıştım. Orda lakabı “Şekerciler” miş. Sonra Eskişehir’ e yerleşmişler. Yazınızı ilgiyle okudum,belki gitmek nasip olur bizlere de, teşekkürler.

Liked by 1 kişi

Gülhan TURAN için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s